Ổ cứng SSD

Ổ cứng thể rắn SSD Solid State Drive - Ổ lưu trữ thể rắn